Οι αιτήσεις εγγραφών για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

  1. Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο)
  2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή
  3. Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ)
  4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο παραλαμβάνεται από το σχολείο)